Zarząd

           UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY
                                           ”JUNIS” SZCZUCIN

PREZES: mgr inż. Krzysztof Bryk

W-CE PREZES: mgr Bogdan Kolano

W-CE PREZES: mgr inż. Jan Giera

SKARBNIK: Benita Kupiec

SEKRETARZ: Małgorzata Walas

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: mgr Teresa Giertuga-Skowron, Piotr Chrabąszcz