Zarząd

           UCZNIOWSKI MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY
                                           ”JUNIS” SZCZUCIN

PREZES: mgr inż. Krzysztof Bryk

W-CE PREZES: mgr Beata Dzięgiel

W-CE PREZES: mgr Kamil Beker

SKARBNIK: Piotr Chrabąszcz

SEKRETARZ: mgr inż. Jan Giera